Tel: 03-6188 4064 | E-Mel: info@yayasanmuslimin.org


Ketahui masa yang sesuai untuk mandi di tepi pantai/laut

Seringkali kita dengar kes-kes yang melibatkan mati lemas apabila mandi di laut/pantai. Hal ini tentunya menimbulkan rasa kesah dalam diri mahupun kel


Bai` Al-Dyn

Harga tangguh barangan hendaklah terbit dari transaksi jual beli barangan yang cukup syarat-syarat sah jual beli dan barangan itu hendaklah sudah dite


Sewa Kemudian Beli

Muamalah atau jenis jual beli ini adalah satu daripada kaedah-kaedah atau cara-cara jual beli harga tangguh zaman sekarang bagi barang pengguna yang t


Al Qardhul Hasan (Hutang)

Barang siapa yang berbuat baik kepada kamu maka hendaklah kamu memberi balasan baik kepadanya. Sekiranya kamu tidak terdaya maka hendaklah kamu berdoa


Sewaan Dan Upahan (Al-Ijarah)

Al-Ijarah yang disebut juga dengan al-Kira iaitu sewaan atau upahan ialah menjual manafaat yakni penggunaan atau perkhidmatan dengan harga atau bayara


Tukaran Matawang (Al-Sarf)

Asal matawang adalah emas dan perak. Biasanya wang emas dipanggil dinar dan wang perak dirham. Matawang dari kedua-dua jenis logam ini dinamakan mataw


Pembekalan (Bai` Al-Istijrar)

Bai` al Istijrar atau pembekalan ialah akad di antara pelanggan dengan pembekal untuk membekalkan sesuatu jenis bahan secara berlarutan seperti harian


Tempahan (Bai` Al-Istisnaa`)

Bai` al-Istisnaa` atau tempahan ialah akad jual beli di mana pembeli menempah atau memesan kepada penjual untuk membuat sesuatu barang yang dikehend


Jualan Al-Salam (Bai`-Salam)

Salam disebut juga dengan perkataan salaf. Jualan al-Salam ialah jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang dita


Jualan Dengan Harga Tangguh

Al- Bai Bithaman Ajil, jualan dengan harga tangguh atau jualan dengan ansuran ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual k


BAI` AL-MURABAHAH (Jualan Secara Amanah Tunai)

Dengan jualan al-Murabahah seperti ini si pembeli dapat mengetahui kos sebenar barang yang dibeli itu. Mungkin ini berfaedah kepadanya untuk menilai b


Jual Beli Yang Ditegah

Di samping itu tidak semua jual beli yang sah itu disukai oleh Syarak kerana ada di antara jual beli-jual beli yang sah itu, yang mengandungi unsur-un


KERUGIAN DAN PENIPUAN (Al Ghabnu wal Taqhrir)

Kerugian yang dimaksudkan di sini ialah kerugian besar iaitu kerugian yang melibatkan 5% daripada harga barang biasa, 10% daripada harga binatang dan


AL-KHIAR (Pemilihan)

Yang dimaksudkan dengan Al-Khiyar atau pemilihan dalam jual beli ialah hak memilih yang diberi kepada kedua-kedua belah pihak daripada penjual dan pem


Memahami Takrif, Rukun & Syarat Jual Beli

Dalam menjalankan perniagaan yang berlandaskan ajaran Islam dan bersih daripada unsur riba, gharar, menguasai hak orang lain tanpa kebenaran dan perte


Ruang Lingkup Muamalat

"Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi


Hukum Islam Tentang RIBA

Islam mengajar agar ummat manusia hidup bertolong-tolongan di atas dasar rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidu


IKLAN


Statistik Pelawat

» Online 1
» Hari Ini 1
» Semalam 1
» Minggu Ini 2
» Bulan Ini 94
» Tahun Ini 2670
» Jumlah 11186