Tel: 03-6188 4064 | E-Mel: info@yayasanmuslimin.org


Insuran Perniagaan HARAM?

Insuran konvensional ialah suatu kontrak perniagaan (bisnes) dan termasuk dalam kontrak Pertukaran Kewangan (`Uqud Mu`awadat Maliyyah). Di mana ia mew


Hukum pilihan raya di musim haji

Di dalam sistem demokrasi, pilihan raya dan proses pengundian adalah ibarat suatu mahkamah besar bagi memilih siapa yang lebih layak diberikan amanah


Dosa Jual Beli di Hari Jumaat

Solat Jumaat adalah wajib hanya ke atas lelaki baligh dan bukan wanita. Justeru setiap urusniaga di antara wanita dengan wanita selepas azan pertama a


Halal Haram Dalam Kontrak Pembuatan

Secara difinasinya, Istisna` adalah suatu kontrak jualan item yang khusus yang memerlukan proses pertukangan, pengilangan atau pembuatan.


Mengapa Ulama Berbeza Pendapat (Bahagian 2)

Orang ramai tidak perlu merasa pelik dan susah hati dengannya. Apa yang perlu, serahkan urusan kepada mereka yang pakar dan ahli di dalam bidang mere


Mengapa Ulama Berbeza Pendapat (Bahagian 1)

Kecetakan ilmu khususnya berkenaan fiqh serta peranan dan tugas para ilmuan Islam adalah antara punca tuduhan liar sedemikian berlaku. Kejahilan ini m


Dosa-dosa Facebook (Bahagian2)

Ukhuwah itu hanya terhad sesuatu yang membawa kepada ingatan kepada Allah, mengajak kebaikan dan menjauh kemungkaran. Lihatlah surat al-Hujurat dan fa


Dosa-dosa Facebook (Bahagian 1)

Terdapat beberapa kes yang dilihat sama ada secara langsung atau tidak langsung, pemilik facebook meluahkan perasaan sedih, kecewa, benci dan marah te


Insuran Perniagaan Haram?

Prof. Dr. Muhd Raltaji, ulama besar di Universiti al-Qaherah (telah meninggal dunia) menjelaskan bahawa kontrak insuran ini sama sekali tidak boleh la


Perbezaan Insuran & Takaful (Bahagian 2)

Analogi mudah, seorang yang mencari duit dan kemudian melaburkannya di dalam pelaburan Islam. Tatkala itu, tiada ertinya lagi pelaburan Islamnya itu.


Perbezaan Insuran & Takaful

Oleh kerana sistem insuran ini satu ciptaan yang dkira baru menurut zaman iaitu di sekitar tahun 1666M di Landon, sistem ini hanya menembusi dunia Isl


Dosa berganda dalam harta Pungut

Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak lagi menghiraukan dari mana sumber hartanya, sama ada dari sumber yang halal atau yang haram (Riwayat al-


Mana lebih utama, sedekah atau pinjaman?

KALAU ditanya mana yang lebih besar pahalanya di antara memberi pinjaman tanpa faedah atau memberi sedekah, apa jawapannya? Secara umumnya para ulama


Kelonggaran berjabat tangan dengan wanita

Apapun hujah kedua-dua pihak (saya tidak menyertakan hujah dan perbincangan kedua-duanya bagi mengelakkan ulasan terlalu panjang dan tersasar dari men


Cara Mengurus & Melupus Harta Haram (Bahagian 2)

Menurut pandangan ini, apabila seseorang pergi menunaikan haji dengan wang sebegini, maka kewajipab hajinya telah tertunai cuma pahalanya dak kemabrur


Denda lambat bayar di Bank Islam tiru Sistem konvensional?

Ganti rugi atau 'compensation' yang dikenakan oleh Bank Islam adalah terhasil dari proses jual beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktun


Cara Mengurus & Melupus Harta Haram (Bahagian 1)

Bagaimanakah cara terbaik untuk bertaubat dan mengurus harta haram yang telah dimiliki seseorang? Sebagai asas pertama, perlu diingat beberapa dalil s


Benarkah Perbankan Islam Mahal & Menzalimi Pelanggan? (Bahag

Apabila hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Islam, nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati k


Benarkah Perbankan Islam Mahal & Menzalimi Pelanggan? (Bahag

Bank-bank Islam adalah syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yang juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan. Bagi mencapai sasa


Halalkah Penalti di Bank Islam?

Harus dimasukkan dalam mana-mana kontrak yang bersifat hutang seperti Murabahah, bahawa orang yang berhutang di ketika berlaku kelewatan bayaran hutan


Agamawan beri nasihat untuk capai redha Allah SWT

Kalau memaki hamun sang iblis syaitan yang jelas akan kejahatannya itupun dilarang (kecuali dalam bentuk nisbahkannya dengan laknat Allah seperti yang


Apakah penggadai terpaksa jelaskan baki hutang selepas lelon

Tindakan bank Islam untuk melelong dan menuntut baki daripada pelanggan adalah sah, menepati Syariah, tidak zalim dan tindas. Pelanggan yang zalim ker


Hutang Yang Dihalalkan Dituntut Semula?

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah ka


Kadar Keuntungan Menurut Fiqh Islam (Bahagian 2)

Sekalipun harus bagi peniaga mendapatkan untung yang halal sebagaimana yang dikehendaki tanpa had batasan tertentu, ia tidak dinafikan keharusan pihak


Kadar Keuntungan Menurut Fiqh Islam (Bahagian 1)

Ini memandangkan keuntungan sesetengah barangan bergantung kepada kuantiti sekalipun margin untungnya terlalu kecil. makala sesetengah barangan pula


Zalim Bukan Penentu Riba

Disebutkan dalam keadaan Fiqh yang bermaksud “Hukum (dalam Fiqh Islam) itu berpusing (mengikut) ‘illah nya, jika terdapat illahnya maka hukumnya j


Isu Syariah Dalam Perniagaan Multi Level Marketing (MLM) (Ba

Secara umum Multi Level Marketing adalah satu cara pemasaran perniagaan dilakukan melalui banyak tingkatan (level), yang ditentukan bahawa seseorang i


Hukum Berjual Beli Secara Lelongan (Bahagian 2)

Syarat pembayaran wang jaminan bagi memasuki bidaan adalah harus menurut Syariat. Wang jaminan tersebut hendaklah dikembalikan semula jika yang membid


Hukum Berjual Beli Secara Lelongan (Bahagian 1)

Rasulullah SAW menjual pelana kuda dan gelas (bekas minuman). Baginda berkata siapakah yang akan membeli pelana dan gelas ini. Maka seseorang lelaki b


Benarkah Konsep Asas ASB dan KWSP Pelaburan?

RATA-RATA tahu, KWSP adalah dana pelaburan. Tetapi ia berkonsepkan retirement fund. Bila disebut retirement fund, maka pendekatan pelaburan KWSP adala


Penasihat Syariah Mesti Serius Awasi Transaksi Kewangan

Penasihat-openasihat Syariah bagi bank-bank dan Takaful di Malaysia khasnya, seringkali dilihat begitu hebat. Hakikatnya amat sukar mencari mereka yan


Mengapa Non Muslim Suka Bank Islam & Muslim Tidak?

Mungkin ada benarnya pandangan spontan ini, namun orang Cina yang disebut ini bukan hanya melanggan produk perbankan Islam berkaitan dengan pembiayaan


Bab 2 - Halalkah Transaksi Kad Kredit?

Demikian, sahaja beberapa bentuk urusniaga yang terhasil dari penggunaan kad kredit, diharap ianya dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap selur


Bab 1 - Halalkah Transaksi Kad Kredit?

Penulisan ini ditujukan khas bagi setiap pengguna kad kredit yang mengambil berat di atas hal ehwal halal dan haram dalam urusannya dan kepada setiap


IKLAN


Statistik Pelawat

» Online 1
» Hari Ini 1
» Semalam 1
» Minggu Ini 2
» Bulan Ini 94
» Tahun Ini 2670
» Jumlah 11186